Adatfelhasználás

Adatfelhasználás

CASA DE CULTURĂ KÓNYA ÁDÁM SF. GHEORGHE, cu sediul în Sfântu Gheorghe – 520009, str. Kossuth Lajos, nr. 13, având CIF 4925603 vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale.

 

Definiții:

datele cu caracter personal: orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

-  Prelucrare – orice operaţiune sau set de operatiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal.

-  Persoana vizată – persoane fizice ale căror date personale sunt prelucrate. 

Principii de protecție a datelor:

  • Procesarea este legală, corectă, transparentă. Activitățile noastre de prelucrare au motive legale. Întotdeauna considerăm drepturile dvs. înainte de prelucrarea datelor personale. Vă vom furniza informații privind prelucrarea la cerere.

  • Procesarea este limitată ca scop. Activitățile noastre de procesare corespund scopului pentru care au fost colectate datele personale.

  • Procesarea se face cu date minime. Noi colectăm și procesăm doar cantitatea minimă de date personale necesare pentru orice scop.

  • Noi nu vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioada mai mare decât este necesar.

  •   Vom face tot posibilul pentru a asigura acurateţea datelor.

  • Vom face tot posibilul pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.

 

Drepturile dvs. cu privire la datele prelucrate:

1. Dreptul la informare – ceea ce înseamnă că trebuie să știți dacă datele dvs. personale sunt procesate; ce date sunt colectate, de ce și de cine sunt prelucrate.

2. Dreptul de acces – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a accesa datele colectate de la / despre dvs. Aceasta include dreptul dvs. de a solicita și de a obține o copie a datelor dvs. personale culese.

3. Dreptul la actualizare/rectificare – ceea ce înseamnă aveţi dreptul de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor dumneavoastră personale, care sunt inexacte sau incomplete.

4. Dreptul de ștergere – ceea ce înseamnă că în anumite circumstanțe puteți cere ca datele dvs. personale să fie șterse din înregistrările noastre.

5. Dreptul de a restricționa procesarea – adică în cazul în care se aplică anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea datelor dvs. personale.

6. Dreptul de a se opune procesării – adică în anumite cazuri aveți dreptul să vă opuneți procesării datelor dvs. personale, de exemplu în cazul marketingului direct.

7. Dreptul de a depune o plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

8. Dreptul de a retrage consimţământul – în cazurile în care prelucrarea se întemeiează pe consimțământul dvs. vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuarea valabilă.

 

 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm:

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

În temeiul art. 9 din Regulamentul general privind protecția datelor, colectăm și prelucrăm date considerate de Regulament ca fiind date cu caracter sensibil, cu privire la propria persoană sau terțe persoane, date pe care le-ați dezvăluit în mod direct către Casa de Cultură Kónya Ádám.

Colectăm de la dvs. următoarele tipuri de date:

-  date de identificare: nume și prenume, cod numeric personal și data nașterii

-  datele de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu/reședință, număr de telefon,

adresă de mail, etc.

 

Cum folosim datele dumneavoastră personale:

În scopul îndeplinirii unei obligații legale - datele dvs. pot fi prelucrate și din necesitatea de a respecta o obligație legală la care suntem supuși, la derularea eventualelor controale derulate de către autoritățile legale, în cazul cerințelor contabile, obligaţiilor noastre de arhivare etc.

Încercăm să limităm prelucrarea datelor dvs. personale la o dimensiune, amploare și frecvența care sunt necesare pentru scopurile procesării și pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost furnizate.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal:

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor cerute de legi.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Nu vom dezvălui datele dvs. personale terților sau instituțiilor publice decât atunci când suntem obligați din punct de vedere legal să facem acest lucru. Am putea dezvălui datele dvs. personale unor terțe părți dacă v-ați dat acordul sau dacă există alte motive legale pentru aceasta.